Wetgeving

Regelgeving betreffende moderniseringen

Aangezien veiligheid voorop staat zouden liften conform moeten zijn aan de huidige veiligheidsvoorschriften.

De eigenaars en beheerders zijn verplicht veilige diensten aan te bieden. Om die veiligheid te garanderen moeten de liften aan een aantal technische eisen voldoen. 

De Europese wetgeving van 2003 (EN 81-80),vormt een belangrijke standaard voor de veiligheid van bestaande liften.

De uitwerking van deze wetgeving op nationaal niveau, neemt echter een dwingend karakter aan, zoals reeds het geval is in België.

Het Koninklijk Besluit dat sinds 10 mei 2003 van kracht is, reikt eigenaars en beheerders een aantal concrete procedures en tijdschema's aan waardoor deze in staat zijn om de in de wet opgelegde algemene veiligheidsverplichtingen in de praktijk na te leven.