Aanpak

Aanpak van deze norm.

Deze norm

  • Categoriseert verschillende risico’s en risico situaties, op basis van een risicoanalyse
  • Bedoeld om correctieve acties te bieden om aldus progressief en selectief, de veiligheid van alle bestaande personen- en personen-goederenliften te verbeteren
  • Maakt het mogelijk om elke liftinstallatie te beoordelen en om veiligheidsmaatregelen vast te stellen
  • Geeft een opsomming van hoge, gemiddelde en lage risico’s en de correctieve acties die in stappen kunnen worden toegepast om deze risico’s te elimineren