Achtergrond

Achtergrond van deze norm.

Binnen Europa zijn vandaag meer dan drie miljoen liften in gebruik. Vijftig procent van deze liften zijn meer dan twintig jaar geleden geïnstalleerd en vervaardigd volgens de toen geldende veiligheidsniveaus. Niettemin kunnen verouderde liften efficiënter, veiliger, betrouwbaarder en comfortabeler gemaakt worden door een algemeen onderhoud en verbeteringen toe te passen.

Er is behoefte aan nieuwe technische en maatschappelijke oplossingen om het dagelijks leven vergemakkelijken en een inclusieve samenleving te creëren. Deze oplossingen zullen gevolgen met zich meedragen voor alle stadsinwoners en de mensen in hun omgeving, jong of oud, gezond of mindervalide. Huiseigenaars en aannemers bevinden zich in een belangrijke positie om de nodige infrastructuur te voorzien.