Nationale wetgeving

Koninklijk Besluit 9 maart 2003: beveiliging van liften

Het Koninklijke Besluit van 9 maart 2003 is op maat geschreven van de aanbevelingen die volgen uit de EN-81-80 betreffende de veiligheid van bestaande liften en de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van consumenten. Het biedt een stappenplan om langzamerhand de veiligheid in de bestaande liften te verbeteren.