Moderniseringstermijnen

Op 18 juli 2012 werd een voorstel tot wijziging gepubliceerd van het Koninklijk Besluit van 9maart 2003 omtrent de moderniseringen van liften in de tijd, afhankelijk van de ouderdom van de liftinstallatie.

In onderstaande tabel worden de nieuwe moderniseringstermijnen in functie van de ouderdom van de lift weergegeven (onder voorbehoud van publicatie van het KB tot wijziging).

Datum van inbedrijstellingDatum van de modernisering
Vanaf 1 april 1984ten laatste 31 december 2014
Van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984ten laatste 31 december 2016
Voor 1 januari 1958ten laatste 31 december 2022

Het beheer van een lift houdt echter meer in dan enkel de modernisering. Een lift moet geregeld onderhouden en geïnspecteerd worden. De termijnen voor modernisering  vormen dus geen tijdspanne waarin het toegelaten is om onveilige liften te gebruiken.